2017 LYS Tüm Konu Dağılımları

Ygs Puanlarından en az biri 180 barajını aştığı takdirde lyslere girme hakkı kazanmaktadır. YGS ve LYS Tarihlerine ulaşmak isterseniz buradaki linke tıklayıp görebilirsiniz.

MATEMATİK LYS-1 KONU DAĞILIMI (50 SORU):

 1. 2.Dereceden İşlemler – 1 SORU
 2. Çarpanlara Ayırma – 1 SORU
 3. Eşitsizlik Çözümü – 2 SORU
 4. OKEK-OBEB – 1 SORU
 5. Özel Tanımlı Fonksiyonlar – 4 SORU
 6. Reel Sayılarda İşaret İncelenmesi – 1 SORU
 7. İşlem – 1 SORU
 8. Polinom – 2 SORU
 9. Permütasyon – Fonksiyon – 1 SORU
 10. Fonksiyon – 1 SORU
 11. Eşitsizlik Sisteminin Analitik Düzlemde Gösterimi – 1 SORU
 12. Olasılık – 1 SORU
 13. Trigonometri – 4 SORU
 14. Karmaşık Sayılar – 4 SORU
 15. Logaritma – 4 SORU
 16. Diziler – 3 SORU
 17. Determinant – 1 SORU
 18. Matris – 1 SORU
 19. Lineer Denklem Sistemleri – 1 SORU
 20. Limit – 3 SORU
 21. Türev – 7 SORU
 22. İntegral – 5 SORU

GEOMETRİ LYS-1 KONU DAĞILIMI (30 SORU):

 1. Üçgende Açı – 2 SORU
 2. Üçgende Alan – 1 SORU
 3. Eşkenar Üçgen – 1 SORU
 4. İkizkenar Üçgen – 1 SORU
 5. Dik Üçgen – 1 SORU
 6. Dikdörtgen – 1 SORU
 7. Paralelkenar – 2 SORU
 8. Kare – 2 SORU
 9. Yamuk – 1 SORU
 10. Çemberde Açı – 1 SORU
 11. Çemberde Uzunluk – 1 SORU
 12. Dairede Alan – 1 SORU
 13. Çokgende Açı – 1 SORU
 14. Silindir – 1 SORU
 15. Koni – 1 SORU
 16. Uzayda Doğru ve Düzlemler – 1 SORU
 17. Doğrunun Analitik İncelenmesi – 4 SORU
 18. Çemberin Geometrik Yeri – 1 SORU
 19. Vektörler – 2 SORU
 20. Çevresel Çemberin Çizimi – 1 SORU

FEN BİLİMLERİ LYS-2 FİZİK KONU DAĞILIMI (30 SORU):

 1. Karışımların Özkütlesi – 1 SORU
 2. Potansiyel Enerji – 1 SORU
 3. Isı Sıcaklık / Moment, Denge – 1 SORU
 4. Isı Sıcaklık, Hal Değişimleri – 1 SORU
 5. Işık – Kırılma – 1 SORU
 6. Işık – Mercekler / Prizmalar – 1 SORU
 7. Kütle ve Ağırlık Merkezi – 1 SORU
 8. Moment, Denge / Basit Makineler – 1 SORU
 9. Einstein’e Göre Enerji – 1 SORU
 10. Yatay Atış Hareketi – 1 SORU

FEN BİLİMLERİ LYS-2 KİMYA KONU DAĞILIMI (30 SORU):

 1. Gazlar – 2 SORU
 2. Kimyasal Tepkime Denklemleri –
 3. Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü – 2 SORU
 4. Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) – 3 SORU
 5. Radyoaktiflik – 1 SORU
 6. Asit-Baz Çözeltilerinde Denge – 4 SORU
 7. Çözünürlük Dengesi – 1 SORU
 8. Tepkime Hızı – 1 SORU
 9. Kimyasal Denge – 2 SORU
 10. Organik Kimya – 12 SORU
 11. Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Bağlar – 1 SORU
 12. Elektrokimya – 1 SORU

FEN BİLİMLERİ LYS-2 BİYOLOJİ KONU DAĞILIMI (30 SORU):

 1. Hücre – 1 SORU
 2. Hücre Solunumu – 1 SORU
 3. Canlıların Temel Bileşenleri – 1 SORU
 4. Sindirim Sistemi – 1 SORU
 5. Protein Sentezi – 1 SORU
 6. Genetik – 2 SORU
 7. Nükleik Asitler – 2 SORU
 8. Endokrin Sistem – 2 SORU
 9. Üreme ve Gelişme – 2 SORU
 10. Sinir Sistemi – 3 SORU
 11. Dolaşım Sistemi – 4 SORU
 12. Solunum Sistemi – 1 SORU
 13. Boşaltım Sistemi – 1 SORU
 14. İskelet ve Kas Sistemi – 1 SORU
 15. Bitkisel Hormonlar – 1 SORU
 16. Fotosentez – 1 SORU
 17. Bitkilerde Hareket – 1 SORU
 18. Bitkilerde Taşıma – 1 SORU
 19. Beslenme İlişkileri – 1 SORU
 20. Popülasyon Genetiği – 2 SORU

EDEBİYAT – COĞRAFYA LYS-3 KONU DAĞILIMI (80 SORU):

EDEBİYAT

 1. Cümlede Anlam – 2 SORU
 2. Anlatım Özelliklerine Göre Cümle Çeşitleri – 2 SORU
 3. Sözcükte Yapı, Ek, Kök İlişkisi Cümle Çeşitleri(Yapısına Göre) – 1 SORU
 4. Yüklemin Türüne, Yerine ve Anlamına Göre – 1 SORU
 5. Sözcük Türleri(Fiilimsi,Sıfat,Zarf,Fiil,Edat) – 2 SORU
 6. Noktalama, İmla – 2 SORU
 7. Paragrafta Konu, Başlık – 1 SORU
 8. Paragrafta Anlatım Türleri – 4 SORU
 9. Paragrafta Boşluk Doldurma – 1 SORU
 10. Paragrafta Düşünce – 4 SORU
 11. Söz Sanatları (Teşbih,Kinaye,Teşhis) – 2 SORU
 12. Şiirde Anlam – 2 SORU
 13. Halk Edebiyatı Özellikleri – 1 SORU
 14. Tiyatro Terimleri – 1 SORU
 15. Düşünce Yazısı Türleri(Deneme,Makale,Biyografi) – 1 SORU
 16. Divan Edebiyatı Nazım Türleri – 1 SORU
 17. Şiir Bilgisi(Ölçü,Uyak) – 2 SORU
 18. Geleneksel Türk Tiyatrosu – 1 SORU
 19. Divan Edebiyatı Özellikleri,Şairleri – 2 SORU
 20. Tanzimat Edebiyatı – 5 SORU
 21. Serveti Fünun Edebiyatı – 4 SORU
 22. Milli Edebiyat – 4 SORU
 23. Bağımsız Sanatçılar – 2 SORU
 24. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Hikaye,Roman) – 5 SORU
 25. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Şiir) – 3 SORU

COĞRAFYA

 1. Akarsular – Akarsu Profili – 1 SORU
 2. Grafik Okuma(Sıcaklık Grafiği) – 1 SORU
 3. Nüfus Politikaları – 1 SORU
 4. İlk Kültür Merkezleri – 1 SORU
 5. Şehirler ve Etkileri – 1 SORU
 6. Sanayileşme, Şehirleşme,Göçler – 2 SORU
 7. Türkiyenin Arazi Yapısı(Eğim Dereceleri) – 1 SORU
 8. Yanlış Arazi Kullanımı – 1 SORU
 9. Türkiyenin Yer Şekilleri – 1 SORU
 10. Türkiye İklimi – 1 SORU
 11. Türkiyenin Jeopolitik Konumu – 1 SORU
 12. Tablo Okuma(Türkiyede Ticaret) – 1 SORU
 13. Grafik Okuma(Enerji Kaynakları) – 1 SORU
 14. Bölgeler Coğrafyası – 1 SORU
 15. Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı – 1 SORU
 16. Ülkelerin Gelişmişlik Endeksleri – 1 SORU
 17. Ülkeler Coğrafyası(Çin-Japonya) – 1 SORU
 18. Uluslar Arası örgütler – 1 SORU
 19. Atıklar ve Ekolojik Denge – 1 SORU
 20. Doğal Kaynakların Kullanımı(Aswan Barajı) – 1 SORU
 21. Doğal Kaynakların Kullanımı(Arkansas Nehri) – 2 SORU
 22. Enerji Kaynakları – 1 SORU

SOSYAL BİLİMLER LYS-4 KONU DAĞILIMI:

 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı
 5. Türk-İslam Devletleri
 6. Türkiye Tarihi
 7. Beylikten Devlete (1300-1453)
 8. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 9. Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 10. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 11. En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 12. 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 13. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 14. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 15. Türk İnkılabı
 16. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 17. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 18. Atatürk’ün Ölümü
 19. Yüzyılın Başlarında Dünya
 20. İkinci Dünya Savaşı
 21. Soğuk Savaş Dönemi
 22. Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 23. Küreselleşen Dünya
 24. Türklerde Devlet Teşkilatı
 25. Türklerde Toplum Yapısı
 26. Türklerde Hukuk
 27. Türklerde Ekonomi
 28. Türklerde Eğitim
 29. Türklerde Sanat

 

Sıradaki Sınav - e-YDS 2017/2
12 Şubat 2017 Pazar

Üye OlŞifremi Unuttum

Adsense Reklamı