logo
Sözcükte Anlam 1
1.
Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Masanın üstünde farklı renklerde iki tarak vardı.
Soru Açıklaması
a
2.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ağır" sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Burak, çantası ağır olduğu için, onu merdivenlerden çıkaramıyordu.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Köşe yazılarındaki başlıklar genellikle çok anlamlı kullanılabilecek sözler olurdu.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soyut anlamlı bir sözcük somut anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kendi hakkını aldıktan sonra geri kalan bilyeleri Ali'ye uzattı.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sesteş (eş-sesli) sözcükler kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Gideceğimiz yer oldukça yakın, akşama yakın bir saatte buradan çıksak olur.
Soru Açıklaması
6.
(I) Ferhan Bey'in deniz kıyısında üç katlı yalısı vardı. (II) Yalının arkasındaki bahçede ise yüzlerce ağaç vardı. (III) Yaz gecelerinde hemen her akşam Ferhan Bey'in konukları olurdu. (IV) O gece konuklarına çocukluğunu ve yalıya yerleşmelerini anlatıyordu. (V) Laf arasında gülerek: "Bu serveti ben kazandım sanmayın, hepsi dedemin oğlundan kaldı." dedi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde "dolaylama" örneği vardır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki dizelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Coşkun çağıltılarla akan bir köpüklü su...
Soru Açıklaması
8.
"Bakmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Aşka kutsal gözle bakanları üzmek istemem.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "duyularla ilgili kavramlar arasında aktarma" yoktur?
Doğru Cevap: "A" Ensemde şiddetli bir ağrı hissettim.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük "nitel" anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Onun ne kadar cimri bir insan olduğunu herkes bilir.
Soru Açıklaması
logo
Sözcükte Anlam 1
11.
"Basmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "Ağır ağır basan akşam karanlığı ile odanın içinde yalnız kalmıştı." cümlesindeki anlamındadır?
Doğru Cevap: "C" Akşamüstü şehri sis basmıştı.
Soru Açıklaması
12.
I. Sabahları çiğ yumurta içerdi.
II. Cemal Paşa çiğ bir politikacı değildi.
III. Tablodaki çjğ renkler dikkati çekti.
IV. Senin için çiğ tavuk bile yerim
V. Senin gibi gün görmüş bir insan için çjğ bir hareket oldu.

Numaralı cümlelerin hangi ikisinde "çiğ" sözcüğü "soyut" anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" II. ve V.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çarpmak" sözcüğü "mecaz" anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Halk türkülerinde beni çarpan şey insanın anlatılmasıdır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çarpmak" sözcüğü "mecaz" anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Halk türkülerinde beni çarpan şey insanın anlatılmasıdır.
Soru Açıklaması
15.
Anlam aktarımlarının bir yolu da insana ait özelliklerin doğadaki farklı varlıklar için kullanılmasıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım yoktur?
Doğru Cevap: "E" Anadolu o yıllarda ne acılar çekti bilemezsin.
Soru Açıklaması
16.
I. O zaman başından aşkındı derdi
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.
II. Çoktandır tekneyi aldı sular
Çoktandır ümitler sende ölüm
III. Nicedir uyku girmez gözüme
Geçer gider yüreğindeki sevgim diye
IV. Başındayım sanki bir mucizenin
Su sesinden ve kanat şakırtısından
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?
Doğru Cevap: "E" II. ve III.
Soru Açıklaması
17.
I. O gülüş kalbime aksettiği an
Duymadım ilk ateşin düştüğünü
II. Aç mısın yok mudur ekmeğin aşın
Odan ne karanlık yok mu ateşin?
III. Nereden nereye sevmişim yâri
Ateşi koymuyor, yakıyor beni
IV. Boşuna tetiği ne kurcalarsın
Var daha zaman ateşe be Ali!
Numaralanmış ikili dizelerin hangi ikisinde "ateş" sözcüğü "aşk" anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" I. ve III.
Soru Açıklaması
18.
Ara sıra ahiretten haber gelseydi, ölüm bu kadar müthiş olmayacaktı. Giden gidiyor, hiç dönmüyor ve gittiği yerden hiç ses çıkmıyor. Dönmesin kalsın. Fakat bu ağır, bu yoğun, bu korkunç sessizlik neden?
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada geçen "ağır" sözcüğünün anlamca yerini tutamaz?
Doğru Cevap: "E" Duygusuz
Soru Açıklaması
19.
Düşünen her insanımız gibi ben de hayatımızın değişmesi için sabırsızdım. Fakat canlı hayata, yaşayan ve duyan insana, cansız madde karşısındaki bir mühendis gibi değil, bir kalp adamı olarak yaklaşmayı isterdim.
Yukarıdaki parçada geçen "kalp adamı" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hayata, olaylara olumlu ve duygusal yönden bakan kimse
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sadece bu ânı ve bu aydınlığı Bursa ovası denen kadehten içmekle kalacağım.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Görüntüleme 18

Sinavosym.com 'da Yönetici - Haber Editörü - Sinavosym 'nin Facebook Sayfalarında Moderatör - Dumlupınar Üniversitesi Mezunu